top of page

Eсенна сесия 2023г.

събота
2.09.2023

Всички

места са

заети

неделя
3.09.2023

Всички

места са

заети

събота
9.09.2023

Всички

места са

свободни

неделя
10.09.2023

Всички

места са

заети

събота 
16.09.2023

1 свободно

място в група

от трима души

Всички

места в група

от трима души

Всички

места в група

свободни

Моля, изберете удобен за вас ден от свободните дати в червено и един от описаните по-долу формати на групите и се свържете с нас тук

в група

от трима души

350 лв 

(на човек)

ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА ЦВЕТОВЕТЕ И ЛИЧНИЯ СТИЛ

(в един ден)

в група

от двама души

(при предпочитание на клиентите)

 435 лв

(на човек)

Тези цени са валидни за провеждането на Анализите в датите от пролетната сесия през 2023г.

Blue ribbon with stars

Best

choice

Анализ на Цветовете

в група от трима души

195 лв* (на човек) 

*Датите за този формат ще ви бъдат предложени след запълването на местата за Пълните

анализи

Анализ на Личния стил

в група от трима души

215 лв* (на човек) 

*Можете да си направите този анализ, само ако вече имате Анализ на Цветовете в студио My Beautiful I, като датите за този формат ще ви бъдат предложени след запълването на местата за

Пълните Анализи

САМОСТОЯТЕЛНИ VIP АНАЛИЗИ И
ЦЕНИ НА ГРУПОВИТЕ АНАЛИЗИ ИЗВЪН ДАТИТЕ НА ОБЯВЕНИТЕ СЕСИИ:

Анализ на личния стил

в група от трима души:

  270 лв*(на човек) 

*Можете да си направите този анализ, само ако вече имате 

Анализ на Цветовете в 

студио My Beautiful I

Извън сезонните сесии цените на Анализите на цветовете и личния стил са по-високи:

Пълен Анализ на 

цветовете и личния стил

в група от трима души:

455 лв*

(на човек) 

Пълен Анализ на 

цветовете и личния стил

в група от двама души:

495 лв*

(на човек) 

Анализ на цветовете

в група от трима души:

235 лв*

(на човек) 

цветове, личен стил, модни тенденции, имидж

Самостоятелни

анализи

630 лв*

Badge Frame

VIP

*запазването на дата е необходимо да се направи 3 седмици предварително

В цената е включена Цветна палитра.

СЛЕДВАЩАТА СЕСИЯ ЗА АНАЛИЗИ НА ЦВЕТОВЕТЕ И ЛИЧНИЯ СТИЛ ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА НА 2024г
  • Facebook Clean
  • Pinterest Clean
  • Twitter Clean

​Copyright © 2013 Happy People Ltd

bottom of page