top of page

Мит ли е уникалната идентичност на хората?

Защо не сме толкова уникални колкото си мислим или какво общо има между дванайсет японски ученика и дванайсет бездомника от Родердам ни пита сайтът Brain Pickings,

Попаднахме на една изключително интересна находка, която споделяме, защото е съществено и доста задълбочено наблюдение върху отношението на хората към дрехите и себеизразяването им чрез тях. Това е проектът на холандския фотограф Ari Versluisand и антрополога Ellie Uyttenbroek, които обикалят дълго и продължително света, за да документират т.нар. “exactitudes” (“exact attitudes”) или „точно определеното отношение“, което проявяват различните хора с дрескода си в опит да се различават от останалите или да се идентифицират като група. Холандският тандем снима в различни точки на света близо цяло десетилетие, след което издава книгата „Еxactitudes". Тя съдържа селекция от няколко десетки типа „точно определено отношение“, изразено чрез дрехите, които можете да видите и тук.

Всеки „exactitude“ се състои от дванайсет портрета на различни хора, които са облечени според културната си среда, възгледите си и разбиранията си и в крайна сметка изглеждат почти еднакво. Понякога стилът им е драстичен и на пръв поглед уникален, но се оказва, че той принадлежи към цяла група, от хора която споделя сходни схващания и мироглед и най-типичния начин, за нейното самоидентифициране са именно дрехите. И така се оказва, че понякога в стремежа си да се различаваме силно от дадена група хора, неусетно можем да се слеем с друга група и да загубим границите на своята индивидуалност. До колко са тънки всъщност те и възможно ли е колективното да не ни влияе? Според автора Мария Попова, цялостният проект изглежда като един добре "премислен колаж от противоречия – между индивидуалността и конформизма, между уличния стил и снимките в студио, между личността и групата, и повдига въпроса за съотношението между нашите културни дадености и нашата идентичност като уникални личности."

exactitudes6.png

Pin-ups - London 2008

exactitudes1.png

French Touch - Bordeaux 2006

exactitudes3.png

Backpackers - Rotterdam 2008

exactitudes4.png

Gabberbitches - Rotterdam 1996

exactitudes5.png

Miss Shapes - London 2008


  • Facebook Classic
  • Pinterest App Icon
  • Twitter Classic
Follow Us
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page