top of page

Цветовете могат да усилват доверието

„Преценките на база външност се правят много бързо и при минимум информация. В лабораторията ми сме представяли примери, при които за хората са достатъчни по-малко от 100 милисекунди (или по-малко от 1/10 от секундата), за да решат дали могат да се доверят на непознат човек… Няма доказателство, че тези преценки са точни, но не можем да ги избегнем.“, обяснява Александър Тодоров - професор по психология в Принстънския университет в САЩ, член на преподавателския екип в Princeton Neuroscience Institute и носител на докторска степен по психология от New York University, пред economy.bg. Като имаме предвид, че изследванията му, публикувани в над 30 авторитетни издания, включително Trends in Cognitive Sciences и Psychological Science, са фокусирани върху изграждането на първи впечатления, думите му, заинтригуваха и нас.

„Хората използват всякакви характеристики, свързани с външността, за да направят бърза преценка за другите като например: черти на лицето, изражения на лицето, показващи емоция, друго невербално поведение, дрехи и разбира се вербално поведение.“, казва той.

Освен стиловото послание, което дрехите дават, съществена роля в проектирането на човешкото изражение има и техният цвят. Факт е, че според тона на цветовете на дрехите автоматично и едновременно се променят тонът на кожата, цветът на очите, формата на чертите и дори овалът на лицето. Като тази промяна може да се случва в различни посоки. От една страна цветовете имат свойството да подчертават чертите на лицето и да ги подсилват, като ги „осветяват“ в най-добрата им светлина. От друга страна обаче, те могат да се разминават с излъчването и да го затормозяват, могат да изменят физическите харектеристики на лицето, като го карат да пребледнява, да прежълтява или да почервенява; да си изостря или притъпява чертите, да се слива и обезличава или пък да изглежда много по-строго или страшно, отколкото е всъщност. В първия случай говорим за хармонично съчетаване с цветните тонове, а във втория случай за нехармонично съчетаване.

Откривател на това взаимодействие между нюансите на цветовете и човешкото изражение е швейцарският художник Йохан Итън, поставил началото на разпределянето на цветовете на четири основни групи, носещи имената на четирите сезона. Всеки от тях има свои собствени тонални характеристики, съотвестващи на различни типове човешко излъчване. Именно със взаимодействието на специфичното излъчване на лицето с различните цветни нюанси се занимава анализът на цветовете на My Beautiful I. Като резултат той установява тоновете, с които лицето, може да буди най-голяма степен на доверие и с които, разбира се, изглежда най-красиво в естественото си състояние.

Не се препоръчва цветовете на дрехите да се подбират само според цвета на кожата или само според цвета на очите или пък на косата (особено, ако тя е с изкуствено променен цвят). „По принцип описваме лицевото възприятие като холистично. С други думи, сумата от всички части на лицето дава повече информация от отделните лицеви части“, твърди Александър Тодоров. Задълбоченото наблюдение на варирането на формите и тоновете на лицето, в различния контекст на различните цветни нюанси се нуждае от концентрация и време, поради което се превръща в цялостен Анализ на цветовете на дрехите.

(цялото интервю на Александър Тодоров вижте тук)

  • Facebook Classic
  • Pinterest App Icon
  • Twitter Classic
Follow Us
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page