top of page

Най-споделяният рекламен клип за 2013г. доказва, че сме по-красиви, отколкото си мислим

Много често ни е трудно да се видим красиви или дори да си представим, че може да бъдем такива. Има една критична част в нас, която винаги изкривява нещата така, че изгубваме реалистична представа за себе си. Но хубавото е, че нашата същност се стреми естествено към красота и споделяне и този рекламен клип, който ни напомня да сме по-мили към себе си и да се харесваме повече, е споделен от над 4 милиона души.

Такава е и нашата мисия - искаме да видите със собствените си очи, че сте истински красиви, такива каквито сте!

  • Facebook Classic
  • Pinterest App Icon
  • Twitter Classic
Follow Us
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page