top of page

Списание СПУНК

АЗ СЪМ ЛЯТО, ТИ СИ ЗИМА ColourID е индивидуален цветови анализ, който разкрива силата ви

"Ролята на цветовете във всички форми на живота е прекалено очевидна, за да бъде отричана или пренебрегвана", твърди американският изследовател колорист Фабер Бирън. Нещо повече - те имат роля в общуването между хората, добавят съвременните консултанти по цветове и стил на дрехите. Като се има предвид, че 55% от човешката комуникация представляват визуално изразяване и възприемане и едва 7% вербално - представете си колко много правят за нас цветовете, без да осъзнаваме степента на влиянието им. Но какво всъщност правят? Цветовете са най-неуловимата част от общуването тази, която те кара по-скоро да усещаш, да чувстваш и да реагираш спонтанно, отколкото да разсъждаваш и анализираш. Според научните твърдения те са чиста енергия, която сама по себе си носи живот, защото е форма на светлината. Може да ни се случи в различни дни да възприемаме един цвят различно - да ни дразни, вълнува, радва или отблъсква. Но без значение каква е, емоцията със сигурност е факт. Дори често да не я осъзнаваме. И точно както ние се влияем от цветовете около нас, така и хората, с които общуваме, се влияят от цветовете, в които ние самите се представяме. Тоновете на дрехите ни могат да накарат човека отсреща да ни се довери от първия миг или пък да го държим в напрежение по време на целия разговор. Да го предразположим и да му позволим да се чувства комфортно или да го караме да иска да избяга. И така стигаме до въпроса - възможно ли е да облечем грешните цветове. Отговорът е "не". Няма грешни цветове, също както няма грешни ноти" по наблюденията на джаз пианиста Телониъс Монк. Защото цветовете и музиката работят по един и същ начин. Цялото изкуство се състои в тяхното комбиниране и в хармонията, в която се подреждат. Върху нея е изграден и индивидуалният анализ на цветовете на дрехите ColourID, работещ по сезонната система, в която нюансите на цветовете са разделени на четири основни групи. Всяка от тях носи името на един от сезоните и се свързва с определени черти в характера и излъчването на човека. Индивидуалният анализ на цветовете, който разделя хората на четири основни типа, е вече толкова популярен по света, че се сравнява с класификации като различаването на четирите темперамента от Хераклит или на четирите основни човешки функции на Юнг - мисълта, чувството, интуицията и усещането. В случая на всеки от четирите типа характери отговарят четири палитри на цветове, подредени и систематизирани за пръв път от швейцареца Йохан Итън преподавател в авангардната немска дизайнерска школа Баухаус през 20-те години на XX в. След близо век от началото на неговите изследвания цветовите сезони и тънката психологична линия зад тях са вече материална част от ежедневието на съвременния човек. Днес с помощта на една цветна палитра той може да управлява в огромна степен представянето си пред другите целенасочено и ефективно - било то в сферата на бизнеса или в която и да било част на живота, включително и личните отношения. Естествено обличането на червена блуза не може да ти гарантира връзка с човека на мечтите ти, нито пък сивото само по себе си ще ти осигури сключването на сделка. Изборът на червения нюанс от личния цветови сезон в подходящия момент обаче със сигурност работи за разкриването на твоето Красиво Аз. А то представя пред света твоята уникална същност в целия й блясък. Онази същност, която древните гърци са виждали като златна статуетка, облицована в евтина глина, сковала човека от раждането му. Но която той може да разчупи, за да постигне щастието, наричано от тях eudaimonia (eu - "добро", и daimon - "дух", "божество") - стремежът на човек към отлични постижения, основани на неговите уникални таланти и потенциал. Цветовете имат свойството да настройват кода на общуване на честотата на точно този потенциал, което в ежедневните ни битови преживявания означава красота, лекота, свобода и удоволствие.

  • Facebook Classic
  • Pinterest App Icon
  • Twitter Classic
Follow Us
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page